Den vackra toran

Strax söder om Uppsala finns Hammarskogs frilufsområde. I anslutning till Hammarskog ligger naturområdet Toran. Här finns öppna hagmarksområden och sluten ekskog. Några av ekarna där är mycket, mycket gamla.

En del av Toran har restaurerats till löväng. Där har träden kapats för att släppa in mer ljus till örterna på marken. På sommaren slås ängen och sedan släpps får eller kor ut för att beta. Området avgränsas av vackra gärdesgårdar.

Uppsala kommun om Toran