Gör en äng!

Du kan själv hjälpa de växter och djur som trivs på äng och betesmark. Om du har hästar kan du låta dem gå i de gamla betesmarkerna i stället för på åkrar. Om du har trädgård kan du anlägga en liten äng. Då slipper du klippa gräset hela tiden!

Anlägg en egen blomsteräng!