Aspen i Fyrisån

Under ytan i Fyrisåns grumliga vatten simmar en bjässe som kan bli upp till en meter lång!

Tack vare att det har byggts fisktrappor i Fyrisån kan Upplands landskapsfisk, aspen, åter leka i Aspforsen mitt i Uppsala stad. Klicka dig vidare till tre filmer som beskriver tre platser och varför de är viktiga för aspen.