Tillgänglighetsredogörelse

Biotopia står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är mestadels förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från biotopia.nu som inte är tillgängligt för dig kan du mejla biotopia@uppsala.se eller kontakta oss på telefon, 018-7276370 så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du hör av dig till biotopia@uppsala.se eller kontakta oss på telefon, 018-7276370 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vissa länkar finns för närvarande endast i bildform och saknar beskrivande text. (WCAG A 2.4.4)
  • Det förekommer att formulärfält saknar label. (WCAG A 1.3.1)
  • Det förekommer att formulärfält saknar legend. (WCAG A 3.3.2)
  • Regionindelning saknas. (WCAG A 1.3.1)
  • Det förekommer duplicerade länkar bredvid varandra. (WCAG A 2.4.4)
  • Det förekommer att element av websidan har låg kontrast. (WCAG AA 1.4.3)
  • Startsidan saknar rubrik på nivå 1. (WCAG AA 2.4.6)
  • Det förekommer att rubriknivåer hoppas över. (WCAG AA 2.4.6)

Hur vi testat webplatsen

Digital Island har följt WCAG 2.1 AA vid framtagandet av webbplatsen.

Biotopia har uppskattat tillgängligheten med granskning genom Wave Web Accessibility Evaluation Tool, en insticksmodul till webbläsaren Firefox.

www.biotopia.nu publicerades 29 juni 2015.

Redogörelsen uppdaterades 22 september 2020.