Biologisk mångfald

Du kan gynna den biologiska mångfalden i det öppna landskapet genom att äta kött! Om det inte finns djur som betar i hagmarkerna växer de snabbt igen. Men du måste välja kött från djur som gått ute och betat. Nedan finns länkar till några som producerar naturbeteskött från Uppland.

Läs mer om naturbeteskött
Projekt Mälarhagar
Projekt Roslagshagar