Utställningar

Utställning

Upplands natur

Varför bråkar orrar och vad är så speciellt med gölgrodan? Här kan du få veta mer om naturen runt knuten och undersöka Upplands organismer. Vid ett besök i utställningarna får du uppleva djuren så som du aldrig sett dem förr.

Utställning

Constructed Landscape

Verket är skapat av konstnären Pia Sirén. Född 1982, bosatt och verksam i Lovisa, Finland.

Landskapet, som är tillverkat med lager av presenningar som hänger i rep från taket, är omisskännligt konstgjort. Steniga sluttningar, avlägsna skogar och snöiga bergstoppar är formade mer som en snabb och ungefärlig gest än en färdig illusion. Pia Sirén är intresserad av möjligheten att skapa en känsla av storhet i dioramarummets begränsade utrymme. Fönstret ramar in utsikten till en målningsliknande bild, ett rumsligt collage av olika färgare plastskivor. Verket är konstruerat i ordets bokstavliga bemärkelse (lat. construere: bygga, uppföra) samt behandlar de kulturella konstruktioner som definierar våra föreställningar om natur, landskapsbild och identitet. Konstnärens installation är en materiell skiss av naturen och en gestaltning av längtan och drömmar. För vissa är plast ett välbekant material, medan det för andra erbjuder ett motbjudande, dystopiskt framtidsalternativ. Sirén väcker frågor om människans förhållande till sin miljö och det artificiella i skapandet av det moderna landskapet. Något som på Biotopia framstår i ökad tydlighet intill de över hundra år äldre dioramorna.

Installationen är en del av utställningen "Landscaping - mötet mellan människa och natur". Den större delen av utställningen visas på Uppsala konstmuseum och är ett samarbete mellan Uppsala konstmuseum, Gustavianum, Upplandsmuseet och Biotopia.