Kulturmarken

Människor har bott i Uppland så länge som det överhuvudtaget har funnits land att bo på. I över två tusen år har jorden brukats på ungefär samma sätt. Ängarna har man slagit med lie. Höet från ängarna har man gett djuren på vintern. Och från djuren har man får kött, mjölk och gödsel till åkrarna.