Döden i Vårdsätra

Vårdsätra naturpark är Uppsala läns första naturreservat. Det bildades för ganska exakt hundra år sedan, samma år som Biologiska museet byggdes i Vasaparken. Då var där en vacker löväng, med glest mellan träden och få buskar. Om våren täcktes marken av blåsippor, vitsippor och gullvivor.

En professor vid Uppsala universitet ville spara den vackra lövängen för framtiden. Därför tillåts inte djur eller människor inne i reservatet. Tanken var att växterna skulle få utveckla sig fritt, utan påverkan från människan eller hennes boskap.

Reservatet bildades på grund av lundens speciella växter. Idag finns bara ett fåtal av dessa växter kvar. Professorn hade missat en viktig detalj. Det var nämligen människan och hennes boskap som höll lövängen öppen. De vackra örterna trivdes i den öppna miljön. Idag har hela reservatet vuxit igen. Gamla träd dör medan unga träd av lönn och hassel skuggar marken.

Länsstyrelsen om Vårdsätra naturpark