Om Biotopia

Biotopia, eller Biologiska museet som vi hette tidigare, är över 100 år gammalt! Många som bott i Uppsala länge kommer ihåg att dom besökte museet som barn. Och det roliga är att dom fortfarande kan känna igen sig.

När museet öppnade 1910 var det unikt i sitt slag. Att visa djur i dioramor, i sin rätta miljö, istället för uppradade på hyllor var nytt. Dessa dioramor finns fortfarande kvar. Idag är de kanske inte det modernaste inslaget på Biotopia, men dom fungerar fortfarande för att väcka nyfikenhet och lust att veta mer om djur och natur. Vi försöker fortfarande vara ett unikt museum, men idag handlar det mer om det du kan göra hos oss. Under helger och skollov finns alltid aktiviteter som du kan vara med på där du får upptäcka och utforska olika teman.

Donationen

Ur drätselkammarprotokoll den 5 mars 1909:
”Till herrar stadsfullmäktige i Uppsala. En för biologiens studium varmt intresserad person, som önskar vara okänd, har velat giva uttryck åt detta sitt intresse genom att i Uppsala låta uppföra och anordna ett biologiskt museum. Då vid förfrågningar hos representanter för Uppsala universitet svårigheter yppats att, såsom han helst önskat, lämna en sådan donation till universitetet, får jag härmed å donators vägnar vända mig till herrar stadsfullmäktige med hemställan om deras medverkan i syfte, att den tilltänkta donationen må komma Uppsala stad till godo…”
Donator var grosshandlare C. F. Liljewalch – samme man som möjliggjort uppförandet av Liljewalchs konsthall och de Biologiska museerna i Stockholm och Södertälje. Uppsala universitet hade alltså tidigare tackat nej till gåvan, men Uppsala stadsfullmäktige beslutade att med tacksamhet ta emot donationen. Därmed åtog sig staden även att ansvara för museets framtida underhåll och vård.

Gustaf Kolthoff

Biologiska museet skapades sedan av Gustaf Kolthoff (1845-1913). Kolthoff var konservator vid zoologiska institutionen, Uppsala universitet och hade tidigare, tillsammans med vännen och jaktkamraten Bruno Liljefors, skapat Biologiska museet i Stockholm 1893.

Bara i Dagsljus

Biologisk museet i Uppsala invigdes högtidligen den 10 november 1910 och öppnades för allmänheten påföljande dag. Museets dioramor såg man vid den tiden i dagsljus, utom ”under två timmar jämväl efter mörkrets inbrott, då samlingarna förevisas vid elektrisk belysning”. En årsbiljett kostade 3 kronor.

Stora renoveringen 2004–2007

Mellan 2004 och 2007 var Biologiska museet stängt för en omfattande renovering om- och tillbyggnad. I oktober 2007 slogs åter portarna upp, nu under namnet Biotopia. Det gamla Biologiska museet från 1910 lever kvar i sitt unika hus med sin naturromantiska atmosfär från sekelskiftet, men mycket är också nytt. Nedervåningen, som tidigare var källare, har byggts om till en utställningslokal. På övervåningen har ett av de stora dioramorna tagits bort för att ge plats åt en samlingssal. Där den gamla entrén var finns idag ett kafé, och entrén ligger i en ny utbyggnad som också inrymmer Biotopias butik. De gamla dioramorna har kompletterats med ljud och ljus, och digital information gör det möjligt för den som vill att fördjupa sig i information om djuren i dioramorna.