Ålders- och könsbestämmning

Idag var det dags för årets ringmärkningspremiär. Fortsättningskursen i faunistik kom på besök tidigt på morgonen och vi började sätta upp näten kl. 06.00. Det blev två nät, ett vid matningsbordet och ett längs staketet ut mot Kyrkogårdsgatan. Fint väder med sol och lite vind. Det dröjde inte så länge förrän fåglarna började ramla in. En av de första fåglarna vi fångade var en tamduva, som släpptes eftersom de inte är med i några ringmärkarstudier. Innan vi hade fått upp de båda näten hade vi redan flera småfåglar som väntade på att få sina ringar i påsarna.

Fångsten gick bra och vi fick 18 st nya fåglar ringmärkta. Vi fick även ett återfynd av blåmes som märktes i Vasaparken i fjol. Vi visade hur på köns- och åldersbestämning går till hos flera arter. Vi fick både hanar och honor av grönfink, blåmes, talgoxe som vi kunde titta på. För vissa arter är det lätt att skilja könen, eftersom fjäderdräkten har olika färger. Hos t.ex. talgoxe, har hanar ett brett svart bröstband. Hos andra, som t.ex. pilfink är hanar och honor helt identiska och fåglarna går bara att könsbestämma när de häckar då honorna har en ruvfläck (stor yta med bart skinn på magen) som de får när de ligger på ägg och ruvar.

För att avgöra fåglarnas ålder får man ofta titta på små detaljer i fjäderdräkten, som t.ex formen på stjärtfjädrar, eller om det finns färgskillnader mellan olika fjädrar på vingen. Olika arter har lite olika kännetecken.

För detaljerad beskrivning av talgoxe (bilden) följ länken (text på engelska). 

Vi kände oss nöjda med dagens fångst vid 8-tiden och slog ihop näten. De arter av vanliga fåglar som vi saknade var bofink och nötväcka, som man brukar kunna fånga vid den här tiden på året. Det hade varit roligt att fånga steglitserna vi hörde i träden, men de kom aldrig ner till matningen.

Detta blev dagens resultat:

5 (+1 återfynd) st av Blåmes
5 st av Grönfink
3 st av Pilfink
2 st av Gråsparv
3 st av Talgoxe

Text av Karin Lindström