Sjösänkning

80 sjöar har försvunnit från Uppland under de senaste 200 åren. Men var har de tagit vägen?

På många ställen i Uppland grävde man ur och breddade vattendrag för att sänka sjöarnas vattenyta. Man fick då ny odlingsmark där det förut varit vatten. Den nya odlingsmarken var av ganska dålig kvalitet och gick bara att odla på i några år. Idag finns 277 sjöar, dammar och avsnörda havsvikar i Uppland. Man kan också räkna till 80 före detta sjöar som har försvunnit, bland annat genom dikning. Gissningsvis fanns här ännu fler sjöar innan man startade de första dikningsprojekten på 1800-talet.

Läs om Hjälstaviken