Pollen-kollen

Utan pollen kan växter inte bilda frön. Så långt är allt bra. Men det pollen som finns i mossen har faktiskt flugit vilse.

I mossen begravs nytt pollen varje år. Pollen som har fastnat i mossen blir snart övervuxet av ny vitmossa. När pollen och död mossa har kommit ner en bit i mossen pressas den ihop. Det gör att torv bildas. I torven finns en lagerföljd av år, där varje centimeter representerar en ny tidsperiod. En meter torv bär på minnen – konserverat pollen – från tusen somrar!

Luften är full av pollen som sprids med vinden från björk, al, gräs och andra vindpollinerade växter. Till slut ska det hamna på en pistill och bilda frön. Ju mer pollen som tillverkas desto större blir chansen att pollen och pistill ska träffas och att de ska lyckas bilda frön. Men mycket pollen hittar aldrig till pistillen. Det hamnar kanske i mossen istället. Där kan man hitta pollen av björk, hassel och klibbal – det pollen som många är allergiska mot. Men man hittar också pollen av gran och tall. De har ganska stora, gula pollenkorn som färgar sjöarnas vatten gult ibland om somrarna.

Läs mer om allergi
Läs mer om hur torv bildas