Mossen bildas

Uppland var det sista svenska landskapet som steg ur havet. Det som tidigare var havsvikar blev sjöar. Sjöarna växte sakta igen. Först grundades sjön upp av gyttja från död vass och andra blomväxter. I våtmarkerna som bildades växte gräs, mossor och halvgräs. Sedan kom vitmossorna in.

Vitmossor är speciella eftersom de försurar marken omkring sig. Det är bara ett fåtal blomväxter som kan växa i den sura miljön som vitmossorna skapar. Till slut konkurrerar vitmossorna ut andra växter. Vitmossan dör underifrån och växer uppåt. Den döda mossan bildar torv. Tillslut tappar mossan kontakten med grundvattnet. Då är det bara regnvatten som ger näring åt vitmossan. Då har det bildats en mosse, där vitmossan dikterar villkoren!