Konstgjord åker

Förr i tiden var Uppland fyllt av våtmarksområden. På våren kunde stora marker/områden svämmas över med smältvatten. Flyttfåglar som var på väg till Norrland fann många fina rastplatser. Men vart tog allt vatten vägen?

Under 1800-talet ökade befolkningen i Uppland. Det blev då en stor brist på åkermark. Genom att gräva diken i mossar, skogar och våtmarker försökte man skapa mer åkermark. De flesta utdikningsprojekten lyckades och Uppland är av den anledningen ett torrare landskap idag.

Gotlands länsstyrelse om dikning på Gotland