Återfynd av gråsparv

Så här i årsskiftet är det dags för alla ringmärkare att skicka in sin slutredovisning till ringmärkningscentralen. De som jobbar med ringmärkning får ett speciellt program som används för att skapa datafilerna. Det tar en stund att få in alla uppgifter om de ringmärkta fåglarna, så ibland blir arbetet uppskjutet och försenat. Sent omsider – nu skulle det iallafall göras! Det här året blev det extra spännande eftersom ringmärkningcentralen svarade direkt. Det visade sig att en av de ringmärkta fåglarna redan hade hittats – död.

Den upphittade döda fågeln var en gråsparv. Gråsparven blev ringmärkt den 24 mars och den 9 juni hittades den död vid vägen. Den hade inte rört sig långt, utan fågeln hade hittats på Vasagatan av en privatperson. Det var det andra fyndet av en trafikdödad fågel från ringmärkningsprojektet. Ett annat år var det en trast som hittades påkörd vid Kyrkogårdsgatan.

Trafiken är en stor fara både för människor och djur som bor i stan. Man kanske kan tro att fåglar är så snabba att de enkelt flyger undan för bilar, men faktum är att många fåglar förolyckas i trafiken. Trafikverket uppskattar att det varje år dör hela 10 miljoner fåglar! Äldre fåglar är ofta bättre på att undvika bilar, och det är många gånger oerfarna ungfåglar som blir påkörda.

Om du hittar en ringmärkt fågel- rapportera in ringnummer till ringmärkningscentralen! Då får du chansen att få reda på lite mer om fågelns historia.

Text av Karin Lindström