Varför höjer sig marken och hur mycket?

Kan du gissa hur mycket en 3 km hög is som täckte hela Sverige vägde? Det är förstås ganska svårt att veta, men den var i alla fall väldigt tung. Tyngden från inlandsisen gjorde att marken trycktes ner flera hundra meter, ungefär på samma sätt som när du trycker fingret mot en gummiboll.

När isen smälte lättade trycket och marken började höja sig. Det är det vi kallar för landhöjningen. I början gick den fort, drygt 10 meter på 100 år. Idag, 10 000 år efter att isen försvann från Uppland, höjer sig marken fortfarande. I Uppsala är landhöjningen 0,4 meter på 100 år, medan marken i norra Uppland stiger 0,6 meter under samma tid.

Om marken fortsätter att höja sig kan det innebära att Bottenviken om 1000 år är en sötvattenssjö. Men det beror också på hur mycket havsytan stiger eller sjunker.