Upp ur havet

Visste du att varje del av Uppland någon gång under de senaste 10 000 åren varit en strand? Efter att inlandsisen försvunnit var hela Uppland havsbotten i ett över 100 meter djupt hav.