Spår efter havet

Strandterraser

Gå upp längs Uppsalaåsen norr om Sunnerstagropen. Här kan du se strandterasser på åsens sida som bildats av havets bränningar.

Stentorg

Har du inte varit vid Viksta stentorg, mellan Läby och Månkarbo, måste du åka dit. Högst uppe på Uppsalaåsens krön, 70 meter över havet, ligger ett stort fält med runda stenar. På fältet växer ingenting, förutom lavar på stenarna. Kanske hade det sett mer naturligt ut om området legat vid havet. Stentorget är nämligen en fossil klapperstensstrand. För 6-7000 år sedan låg åskrönet i höjd med vattenytan. Runt omkring låg havet öppet åt alla håll och stora vågor slog in över stranden. Under den här tiden var det varmt, 2-3C varmare än idag. Glaciärer smälte och vattenytan steg, ungefär i samma takt som landhöjningen. Under lång tid sköljde vattnet bort all sand och lera från toppen av åsen och kvar blev bara grova stenar och block. Där ingenting kan växa.

Ortsnamn

Har du funderat över vad namnen på olika gårdar och byar kommer ifrån? De berättar ofta något om platsen där gården eller byn ligger. Många namn i Uppland har anknytning till vattnet, t ex Aspö, Laggaön, Fiskvik och Fiskmansbo. Idag ligger dessa platser långt från vattnet.

Fornlämningar
Ett annat spår efter havet är alla fornlämningar. Vid Medelhavet ligger fornlämningarna ovanpå varandra, de äldsta längst ner och de yngsta högst upp. I Uppland hittar man de äldsta uppe på höjder och de yngre längre ner i terrängen. Det visar att människorna flyttat efter vattnet.

Leran

Uppsala centrum vilar på ett lerlager som är mer än 80 meter tjockt! Lera finns bara i områden där isälvar mynnat i havet. När isfronten stod i höjd med Uppsala täcktes landskapet av Baltiska issjön, som innehöll sötvatten. I sötvatten bildades då så kallad varvig lera. Det innebär att den består av flera lager. På sommaren var leran ljus men på vintern var lermängden mindre och leran mörkare. I de lerlagret som bildades på havets botten ser man årsvarv med ljusa sommarskikt och mörka vinterskikt, ungefär som årsringarna på ett träd.