Varför rinner Dalälven åt fel håll?

Har du tänkt på att Dalälven rinner åt fel håll? Titta på en karta, visst ser det ut som att älven borde mynna i Mälaren? Någon gång under istiden har älvens lopp ändrats. Straxt öster om Avesta tycks den göra en onaturlig böj. Här fylldes den tidigare älvfåran igen av sten och grus som inlandsisen lämnade efter sig- Älven tvingades ta en annan väg. Därför letar den sig idag ut till Gävlebukten. Från Avesta fram till Älvkarleby har älven ingen riktig älvfåra. Istället utgörs den av sjöar. Från Älvkarleby har den däremot lyckats skära sig längre och längre ner genom sedimenten.

I Uppland brukar man prata om att Dalälven utgör gränsen mot Norrland. Många arter når här sin nordgräns för sammanhängande utbredning.