Mera lera

Det är lerigt i Uppland. Särskilt runt Uppsala och ner mot Mälaren. Tar man en spade och gräver ner genom leran mitt inne i Uppsala måste man göra ett 80 meter djupt hål innan man når ner till berggrunden!

Förr låg det många tegelbruk i Uppland. Där tog man vara på leran och tillverkade taktegel. Teglet fördes med tåg eller båt till Stockholm. Ännu på 1950-talet fanns 19 tegelbruk runt Sala, Heby och Vittinge. Idag finns i Vittinge det enda tegelbruk i Sverige som gör taktegel av lera.

Lera finns bara i de delar av Sverige som täcktes med vatten efter istiden. Leran fördes ut med smältvattnet från inlandsisen och sjönk till botten. När landet steg ur havet sköljde vågorna bort lera från höjderna. Leran hamnade i de djupare delarna, landskapets dalgångar. Det är på en sådan lerfylld dalgång som Uppsala ligger.

Leran kring Uppland är kompakt och seg. Innan metallplogarna kom gick den inte att plöja. Istället odlade man på de steniga moränmarkerna. Lerjordarna användes till betesmark och ängsmark. Där tog man hö till djuren, ända in på 1800-talet.

Från havsbotten till lerslätt