Den värdefulla åsen

När du står vid Gunillaklockan vid Uppsala slott och blickar ut över staden vilar dina fötter på en av Sveriges mäktigaste rullstensåsar, Uppsalaåsen. För att komma till dess början måste du bege dig ända till Södertörn i Stockholm. Andra änden bildar Upplands nordligaste punkt, Billudden. Den slutar egentligen inte där heller utan fortsätter åtminstone 6 mil till på havets botten.

Åsarna är Upplands höjder. Vid Sunnersta finns en skidbacke på Uppsalaåsen och utanför Bålsta kan du åka skidor nedför Ekillaåsen.

Genom tiderna har åsarna använts flitigt av oss människor:

– Förr tyckte man att åsar var perfekt underlag för vägar. De är torra och stabila. Där de gamla vägarna gick har man idag byggt nya och mer moderna. Gamla E4 från Uppsala till Gävle går till stor del på Uppsalaåsen.

– Om du bor i Uppsala kommer ditt dricksvatten från Uppsalaåsen. Vattnet är lätt att pumpa upp och förråden fylls snabbt på igen.

– Från de flesta av landets större åsar har man tagit grus. I Sverige använder vi ungefär ett lastbilslass per person och år med berg, sten, grus och sand. Idag försöker man minska användningen av grus från rullstensåsar och istället återanvända bergmaterial. Det dröjer ju länge innan nya åsar bildas!

– Åsar är viktiga även för andra än oss människor. I både aktiva och nedlagda grustäkter lever ovanliga djur och växter. I Uppland har man upptäckt att grustag är en viktig miljö för den hotade fjärilen Klöversobermal.