Isen smälter!

En förändring i klimatet för cirka 18 000 år sedan gjorde att kylan släppte sitt grepp. Iinlandsisen började dra sig tillbaka. Efter 8000 år låg isfronten ungefär där vi hittar Uppsala idag. Isen smälte så fort att fronten flyttade sig 300-400 meter längre norr ut varje år! Allt smältvatten rann rakt ut i Baltiska issjön som täckte hela Uppland och delar av övriga Sverige.

I och under isen fanns sand, grus och sten. Det smälte fram och lade sig som ett täcke av morän ovanpå Upplands urberggrund. Smältvattenälvar lämnade efter sig mäktiga rullstensåsar och stora mängder lera samlades på Baltiska issjöns botten.

Stora isblock lossnade från isfronten och flöt iväg ut på havet. Det kallas för att isen kalvar. Ibland innehöll isblocken stora stenar som sjönk ner på havets botten när isen smälte i vattnet.

Läs om Östersjöns utveckling efter istiden
Mer om Östersjön
Läs mer landskapsformer skapade av isen
Se en is som kalvar