Rosénparken

Denna fina park förgylls av ett omlöpe som gör att fiskar kan ta sig upp förbi kvarnfallet. Titta på filmen för att få reda på mer om hur den kom till!