Islandsfallet

Här är Fyrisåns första hinder. Titta på filmen för att lära dig om fisktrappen och vad den betyder för aspen.