#8 Lappugglorna vid Håga ängar

Kan lappuggla börja häcka utanför Uppsala? Danny, Emil och senare Johanna cyklar och letar efter lappuggla vid Håga ängar i Nåsten utanför Uppsala (se karta i slutet av denna pdf). Några veckor senare sätter Bo Söderström, Thomas Wilker, Erica Torninger och Emil upp boplattformar för lappuggla i närheten. Följ med upp i en gran och hör hur det låter när man cyklar med en stege. Naturpodden vill tacka samtliga medverkande och vill dessutom ge en eloge till Ove Stefansson och hans arbete med lappugglor genom tiderna. Mer information om plattformar för lappuggla hittar du på Ove Stefanssons sida och mer specifikt här.