#7 Laxsjukan i Torneälv

Under sommaren 2014 och 2015 hittades döda laxar längs de norrländska älvarna. Umeälven, Kalixälven älven och Torneälven är främst drabbade, men orsaken till laxdöden är ännu oklar och det oroar många längs älvarna. Ska vi vara oroliga eller är det ett normalt förlopp? Naturpodden pratar med Daniel Brelin, länsfiskekonsultent på Länsstyrelsen i Uppsala län och sedan följer ett reportage av Daniel Caldeborn där vi hör fiskarna Leif Taavola och Tore Peuravaara som hittat döda laxar längs Torneälven. Musik av Jonatan Borling används med upphovsmannens tillåtelse i programmet. Bilderna på laxarna är tagna av Eva Jansson respektive Anders Alfjorden på Statens veterinärmedicinska anstalt.