#60 Att inventera berguv

Kent Gullquist och Larsgunnar Nilsson har inventerat berguv i Tjust de senaste fem åren. De har varit med om toppåret 2016 med 14 konstaterade häckningar och 20 ungar till förra årets mer “normala” år med sex konstaterade häckningar och åtta ungar. De är ute under långa tider, från början av våren då de lyssnar efter ropande berguvar vid kända och andra lämpliga lokaler, till dess att ungarna är tillräckligt stora för att ringmärka i slutet av maj. Då ger de sig ut i branterna, med länsstyrelsens tillåtelse, för att leta efter ungar och förhoppningsvis lyckas ringmärka de ungar som de hittar. Det är ingen enkel uppgift, som ni kanske förstår, och kräver ett stort engagemang. Samtidigt är det enda rimliga chansen att ringmärka berguv då det inte finns någon lämplig metod för att fånga vuxna uvar. I år fick Naturpodden chansen att följa med Larsgunnar Nilsson ut och inventera. Johanna Sköld, Daniel Schrire och Emil V. Nilsson åkte till Västervik för att få följa med.

I avsnittet hör du också låten “Paper owls” med Knit Your Own Scarf (CC BY) nedladdad från freemusicarchive.org. Avsnittet har fått bidrag från Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd, Naturvårdsverket, för att lyfta fram naturvårdsprojekt om fåglar.