#59 Ortolansparvens sista utpost

En av de fåglar som minskar mest i Sverige är ortolansparven. I jordbrukslandskapet utanför Enköping har den ovanliga sparven ett av sina sista fästen. På självaste biologiska mångfaldens dag 22 maj åkte Emil V. Nilsson från Naturpodden ut det tillsammans med Jan Wärnbäck från Upplands fågelskådare och WWF Sverige för att se om de lyckas höra någon sjungande hane.

Fram till 1950-talet fanns ortolansparven i stora delar av Sverige, men sedan började deras dramatiska minskning som fortfarande pågår än idag. Användningen av metylkvicksilver i jordbruket var kanske det första riktigt hårda slaget mot dem då de försvann från stora delar av Sydsverige. Till skillnad från gulsparven så lyckades inte ortolansparvarna återhämta sig efter att kvicksilvret försvunnit från åkrarna. Sedan dess har jordbrukslandskapets omvandling mot större åkrar med mindre småmiljöer som diken och åkerholmar gjord det svårt för fåglarna att hitta lämpliga miljöer att leva i. Under höstflyttningen jagas de dessutom fortfarande i Sydeuropa. Men hoppet lever, bland annat i området nordväst om Enköping.

I reportaget hör du dessutom lantbrukaren Mats Pettersson, boende i området. Du hör också en recension av Dave Goulsons bok “Den stora humleresan” (Volante förlag) signerad Emil V. Nilsson och låten “A Human Being” av Andy G Cohen nedladdad från freemusicarchive.org. Naturpodden vill skicka ett varmt tack till Jan Wärnbäck och Mats Pettersson för deras medverkan i avsnittet. Ljuden i avsnittet är inspelade med Telingas SSM-mikrofon samt deras parabol med PRO-8 MK2 mikrofon. Fotot på ortolansparv är taget av Jan Wärnbäck.

Se en liten film från inspelningen: