Vi letar bombmurklor

Följ med Josefin Kyhlström Blomkvist och Biotopia på jakt efter den ovanliga svampen Bombmurkla! Bombmurklan är en mycket ovanlig och fridlyst svamp och fruktkropparna syns bara på våren. Det finns ovanligt goda chanser att hitta den i Uppland eftersom många lokaler för Bombmurkla finns just här. Bombmurklan är en våra ansvarsarter i Uppland och den behöver särskilt skydd för att miljön där bombmurklan växer ska finnas kvar.