Grodlek

Grodorna leker i Gottsundaskogen och vi på Biotopia passar på att samla in lite ägg för ha på museet och kunna följa grodornas utveckling.