Upplev fladdermöss

Fladdermöss finns överallt, det gäller bara att få upp öronen för dem! I filmen lyssnar vi efter gråskimlig fladdermus inne i Uppsala vid Domkyrkan. De spelar upp sitt parningsknatter under senhösten och tar gärna hjälp av höga byggnader för ekoeffekten. Vi lyssnar också efter fladdermöss med en fladdermusdetektor, längs med Fyrisån i Flottsund. Där får vi höra och se en större brunfladdermus. Har man en fladdermössdetektor kan man höra alla våra arter fladdermöss och med lite övning lära sig arta fladdermössen på ljuden.