Näktergalen gal!

Nu har näktergalen dragit igång sina serenader över årike Fyris. Filmen är inspelad vid Kallkällan men man kan höra näktergalen på flera ställen längs med ån.