Tuff vår för grodorna

 

Till slut kom värmen! Efter några riktigt varma dagar i början av april så blev det kallt och frysgrader på nätterna. Grodleken som var på  gång frös inne och den kväll vi hade trott att det skulle gå att samla grodägg var det istället en ishinna på dammen.

I måndags 1/5 gjorde vi en utflykt med Biotopias äventyrsgrupp till groddammen. Det var väldigt lite vatten jämfört med vad det brukar vara och en stor yta som brukar vara översvämmad var i stort sett torrlagd. När vi kom till dammen var det många grodor på plats, några spelade till och med, fast spelet var ganska lågmält. Vi samlade en äggklump på ca 5 dl och plockade med in till ett akvarium på museet.

När vi samlade äggen upptäckte vi att det låg en hel del döda grodor i vattnet. Varför hade så många grodor dött? Den kalla och torra våren skulle kunna vara en förklaring. Det kan ha uppstått syrebrist i dammen när det plötsligt blev isbelagd. En annan tänkbar förklaring är att grodorna smittats av en sjukdom.

Det finns två allvarliga sjukdomar som drabbar grodor, chytridsvamp och ranavirus. De sprids mellan groddammar med grodorna, och det är en viktig anledning varför man aldrig ska flytta vatten eller grodor mellan dammar.  Vi kommer under veckan att kontakta SVA för att få hjälp att ta reda på varför grodorna dog.