Insamling av döda grodor

Efter att ha kontaktat veterinär Erik Ågren på SVA fick vi reda på hur vi skulle gå vidare med de döda grodorna som hittades i groddammen.

Vi samlade ett litet antal (3-5) av de som låg i vattnet i en burk. Instruktionen var att ta några som såg fräscha ut. Ingen av grodorna såg direkt fräsch ut efter ett antal dagar i vattnet, men vi hittade iallafall fyra stycken som hade kvar alla sina kroppsdelar. På SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) vid den höga skorstenen finns en dörr där man efter kontakt kan lämna in döda djur om undrar varför de dött. En av SVAs uppgifter är nämligen att hålla koll på sjukdomar som sprids bland vilda djur. När man kommit in genom dörren fyller man i en lapp med uppgifter om var man hittat djuren och sin egen kontakt information. När djuren sen obducerats av en veterinär så kontaktar SVA uppgiftslämnaren och man får veta vad de har kommit fram till.

I grodornas fall finns en allvarlig svampinfektion och en virusinfektion som kan drabba grodpopulationer. Om det dykt upp i groddammen är det bra att känna till, för att hindra att smittan sprids vidare. Om man inte hittar tecken på de här infektionerna så får man anta att grodorna dött av syrebrist då dammen frös igen.

I akvariet har äggen börjat växa, nu är de blivande grodorna inte längre prickar utan små kommatecken!