Sök skolaktivitet

Skola

Biotopia är ett komplement till skolans undervisning inom naturvetenskap och till förskolans pedagogiska verksamhet inom naturområdet.

På grund av rådande hälsoläge har vi tvingats att göra begränsningar av vårt utbud till skola och förskola. Vi finns som en resurs för skolor och förskolor i Uppsala kommun samtidigt som vi känner ansvar för att begränsa smittspridning. Därför erbjuder vi nu enbart pedagogledda aktiviteter utomhus och digitala tips. Utöver detta är skolor och förskolor välkoma att besöka museet på egen hand om besöket bokas in i förväg. 

Vill du boka ett museibesök eller en utomhusaktivitet för din skolklass eller förskolegrupp? Välkommen att kontakta oss på biotopia@uppsala.se, 018-7276370. Vi ser fram emot att ses! 

Aktiviteter för förskola:
Småkrypssafari & lekfulla filmer om Naturvetenskap

Förskolor är varmt välkomna på Småkrypssafari utomhus i Vasaparken. Vi begränsar antalet deltagande barn till max 10 åt gången, så om ni har en större grupp kommer vi behöva dela upp den till flera tillfällen.

Digitala tips: På Biotopias hemsida har vi samlat filmer under rubriken Torsdagskul där vår pedagog Anna berättar om naturvetenskap på ett lekfullt sätt på en nivå som passar för förskoleåldrar. Fakta blandas med pyssel och barnen kan lyssna, lära och prova på när de vill och utan att behöva vara på plats på Biotopia. Till Torsdagskul filmer

Aktiviteter för grundskola:
Vandringar med bokad naturbuss & tips på Utelektioner

Ta med dina elever ut och upptäck Upplands natur tillsammans med Biotopias naturpedagoger! Under vandringen upplever vi naturen och reflekterar kring biologisk mångfald samt upptäcker och tolkar spår i landskapet vi passerar. Eleverna orkar alltid gå mycket längre än de själva tror! Vandringen görs över en hel skoldag med bokad naturbuss. 

Vandra Upplandsleden (åk 4-9): en natur- och kulturvandring från Fjällnora till Länna (eller annan önskad sträcka längs Upplandsleden).     
Storskogen (åk 4-9): vandring i en artrik skogsmiljö med stor biologisk mångfald.                                                                                                                            Hammarskog (åk 1-3): en vandring i inbjudande kulturlandskap med lunchpaus vid vattnet vid vackra Vreta Udd. Temat är träd och ev svampar.

Digitala tips på lektioner utomhus: Är du intresserad av att få arbetsmaterial och handledning för hur du själv kan hålla i undervisning utomhus i din skolas närmiljö? Läs mer under Utelektioner och kontakta oss!  

Aktiviteter för gymnasium:
Under ytan och svampar i skogen

Gymnasieelever är varmt välkomna att träffa Biotopias naturpedagoger vid Fyrisån för att håva smådjur och identifiera fynden med hjälp av bestämningslitteratur och nycklar. Vi funderar även över de olika organismernas roll i ekosystemet. Dessutom erbjuder vi en skogsexkursion kring temat svamp där målet är att eleverna ska börja se svampar, lära sig hur de kan skilja på olika grupper av svampar, förstå svamparnas olika roller i ekosystemet och få ett hum om svampars koppling till olika naturmiljöer.

För förskola upp till gymnasiet:
Besök museet på egen hand

Det går fortfarande bra att besöka museet på egen hand med din grupp. Vi försöker erbjuda enkla aktiviteter som gruppen kan få som uppdrag. Kontakta oss för info för just di åldersgrupp. Besöket måste bokas i förväg eftersom vi inte har flera grupper samtidigt i museet.

 

——————————————————————————————————————–

Vi vill inspirera er, och tydliggöra biologin genom exempel från naturen i elevernas närhet. Med ökad kunskap vill vi ge eleverna större trygghet att ta till sig naturen och de naturvetenskapliga ämnesområdena. Vårt mål är att väcka nyfikenhet inför naturen och livet. Det kan gälla såväl gölgrodans, lodjurets, hoppkräftans, havsörnens eller människans liv. Vi vill belysa värdet av Upplands natur och skapa en vilja att agera för en hållbar utveckling. Alla skolbesök på Biotopia har en tydlig förankring i läroplanen.

Vi erbjuder pedagogledda aktiviteter och guidningar anpassade för dina elevers eller förskolebarns ålder inom flera arbetsområden. Det går också bra att besöka museet på egen hand med dina elever. Vissa aktiviteter erbjuds under en begränsad tidsperiod. Andra kan man boka under hela terminen. Skolaktiviteterna för låg- och mellanstadiet kan bokas under fasta perioder med olika teman. Använd sökfunktionerna till vänster för att se vårt utbud. Under fliken för lärare hittar du praktisk information inför besöket. Om du planerar ett skolbesök vill vi att du bokar en tid. Information om hur du bokar hittar du om du klickar på Boka till vänster. Kostnaden för en guidning eller aktivitet är gratis för skolor och förskolor från Uppsala kommun. För övriga kostar det 800 kr per klass.

Saknas något eller finns det frågor gällande vårt utbud, tveka inte att kontakta oss: biotopia@uppsala.se, 018-727 6370 (tis-fre kl. 9 – 17).

Varmt välkomna!