Måndagsmöte i Fläktanstugan

Om man inte är så många på jobbet kan testa att ha möten på lite annorlunda ställen: Vi på Biotopia provade att ha vårt måndagsmöte i Fläktanstugan i norra Lunsenskogen. Stugan står öppen året runt och det finns ett bord med plats för 6-8 pers inne i stugan, och en grillplats med lika många sittplatser utanför. Vandringen från parkeringen vid Nyby (1km) var en trevlig, krokig, orangemarkerad stig (del av Upplandsleden) med lite spångar och trappor på några ställe.

Innehåll
Blandskog, stenblock och utsikt över våtare partier. Mossa, skogsfåglar, eld. Lyssna t.ex. efter svartmes längst stigen. Den låter som en blandning mellan blåmes och talgoxe.

Så här gör du
Starta vid P-Nyby. Dit tar man sig enklast med bil (det går även med buss + ca 3 km promenad). Norr om Sävja (nära järnvägstunnelsn) tar du vägen mot Östuna. Följ sen skyltar mot Norra Lunsen 3 km så hittar du parkeringen (i slutet av en skogsväg).

Nivå
Ganska enkel. Kräver lite rejälare vadringsskor höst, vinter och vår.

Tidsåtgång
Promenaden till stugan tog 30 min. Vi ägnade 15-20 min åt att få eld i kaminen (ved finns). Sammanlagt (med möte) tog utflykten en förmiddag 9-12.

Läs mer om Fläktanstugan på Upplandsstiftelsens hemsida.