Lodjursinventering med viltkamera

Du har säkert sätt det på naturfilm – en filmare går och sätter ut en viltkamera på lämplig plats där vilda djur passerar för att sedan återkomma och se vad som fastnat på bild. I Sverige är det svårt att få tillstånd för den typen av verksamhet men flera Länsstyrelser har börjat använda tekniken för att inventera de svårsedda och nattlevande lodjuren. Länsstyrelserna är ansvariga för att dokumentera antalet familjegrupper, dvs honor med ungar, av lodjur i landet. Informationen använder sedan Viltskadecenter för att göra en uppskattning av hur många lodjur det finns. Den klassiska metoden är att spåra djuren i snö, men nu har det också blivit vanligare att använda viltkameror för att ta bilder på lodjuren. Daniel Mallwitz var tidigt ute med den här tekniken och har utvecklat en doftstation med två olika typer av lukter för att locka in lodjuren så de fastnar på bild. Här visar han hur det går till och sedan får vi se några filmer som hans kameror har fångat i Västmanland.

Naturpodden och Biotopia vill tacka Daniel Mallwitz för att vi fick följa med till två av hans kamerastationer.