Strömstare vid Ulva Kvarn

Den här strömstaren var en av två som uppehöll sig vid Ulva kvarn den 27 oktober. Emil satte sig vid strömfåran och väntade. Snart landade en strömstare en bit längre bort för att sedan gå närmare och närmare. Strömstararna ses i Uppland från mitten av oktober till början av april. De behöver öppet gärna strömmande vatten där de söker efter bland annat nattsländelarver (“husmaskar”) som de plockar med sig upp. På någon sten eller på iskanten plockar de sedan ut själva insektslarven från dess påbyggda skal av sandkorn eller växtdelar. Det brukar ligga rester av nattsländelarvernas skal på platser där strömstaren ofta sitter. Kom in till Biotopia om du vill ha tips om var du kan få se en strömstare!