Lappuggla i Nåsten

I början av december 2015 filmade Johan Södercrantz den här lappugglan vid Håga ängar i Nåsten. Det är först på senare tid som lappugglor börjat finnas regelbundet i Uppland. Huvudparten av Sveriges lappugglor finns i Norrbotten.