Strömstare vid Ulva kvarn

Peter Skoglund träffade på denna strömstare vid Ulva kvarn norr om Uppsala. Strömstaren är beroende av öppet vatten. Därför syns den ofta vid forsar under vintrarna. Fågeln är en skicklig simmare och dyker ofta ner i vattnet på jakt efter vattenlevande insekter.

Läs mer om Ulva kvarn.