Vinnare och förlorare

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 26 september 2021
Biotopia
Vasagatan 4
Ekonomikum

För att ta vara på djuren behöver vi veta hur många som finns! Kunskapen behövs för att bevara djurarter som är på väg att försvinna. Om en art minskar behöver vi också ta reda på varför. Kanske är det något vi behöver ändra på för att de arten ska kunna överleva i Sverige? Det händer också att vissa djur blir många och konkurrerar ut andra arter. Så vilka arter är vinnare och vilka är förlorare just nu i Sveriges natur?

Under hösten är Biotopia värd för en fotoutställning utomhus i Vasaparken som heter “Vinnare och förlorare i svensk natur”. Utställningen visar porträtt av några av våra svenska djur och korta berättelser om hur det går för dem just nu. Vissa arter har minskat, medans andra har blivit fler.

Utställningen har producerats av Föreningen Naturfotograferna med bidrag från Postkodstiftelsen. Det är en vandringsutställning som startar i Uppsala för att sedan resa vidare till Falun, Malmö, Jönköping och Luleå under hösten 2021 och våren och sommaren 2022. Projektet ”Vinnare och förlorare i svensk natur” är kopplat till ett av FNs globala miljömål som handlar om att bevara ekosystem och biologisk mångfald för en hållbar utveckling. Biotopia kommer även att bjuda in skolan så att elever får arbeta med utställningen tillsammans med sin skolklass.

Utställningen är placerad utomhus i Vasaparken och är tillgänglig dygnet runt under utställningsperioden. På kvällen och natten kan man se den i belysning.

Tryck här för att komma till fotografernas berättelser om bilderna (pdf).

Tryck här för att komma till fotografernas berättelser om bilderna (pdf).

Guidningar av utställningen av naturfotograf Mats Wilhelm:

lö 28/8: kl 13, kl 14, kl 15

lö 4/9: kl 13, kl 14, kl 15

Helgerna 11-12/9, 18-19/9 samt 25-26/9

Kortare guidningar i utställningen av Biotopias personal kl 13, 14 och 15.

Anmäl dig till guidning (ingen kostnad) genom att maila till biotopia@uppsala.se

Drop-in i mån av plats!

 

Händer under temat: 

Den 15/9 arrangeras en bildvisning/föredrag med Ola Jennersten från Naturfotograferna om pollinatörer, Pollination – en livsnödvändig naturnytta.

Den 18/9 kan man följa med småkrypsspanarna och håva vattendjur vid Ulva kvarn.

Den 22/9 arrangeras en samtalskväll om hotad natur på Biotopia. Då kommer vi att prata om vad som görs för att skydda arter i Uppland med inbjudna gäster.

Den 26/9 visar naturfilmaren Håkan Qvarnström sin nya film om uttern.

 

Med projektet Vinnare och förlorare i svensk natur vill Föreningen Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur.

Presentation av utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur

Läs mer om Naturfotograferna här: naturfotograferna.se

 

Foton:

Stare, Thomas Jågas/N

Brushane, Brutus Östling/N

Åkerhumla, Anders Henriksson/N

Kronhjort, Jarl von Scheele/N

Järv, Tomas Lundquist/N

Info angående Covid-19

Utställningen visas utomhus där risken för smittspridning är lägre. Håll avstånd till övriga besökare och följ rådande rekommendationer.

Sök aktivitet