Vinnare och förlorare

21 augusti 2021 - 26 september 2021, 11-17
Biotopia
Vasagatan 4
Ekonomikum

För att ta vara på djuren behöver vi veta hur många som finns! Kunskapen behövs för att bevara djurarter som är på väg att försvinna. Om en art minskar behöver vi också ta reda på varför. Kanske är det något vi behöver ändra på för att de arten ska kunna överleva i Sverige? Det händer också att vissa djur blir många och konkurrerar ut andra arter. Så vilka arter är vinnare och vilka är förlorare just nu i Sveriges natur?

Under hösten är Biotopia värd för en fotoutställning utomhus i Vasaparken som heter ”Vinnare och förlorare i svensk natur”. Utställningen visar porträtt av några av våra svenska djur och korta berättelser om hur det går för dem just nu. Vissa arter har minskat, medans andra har blivit fler.

Utställningen har producerats av Föreningen Naturfotograferna med bidrag från Postkodstiftelsen. Det är en vandringsutställning som startar i Uppsala för att sedan resa vidare till Falun, Malmö, Jönköping och Luleå under hösten 2021 och våren och sommaren 2022. Projekt ”Vinnare och förlorare i svensk natur” är kopplat till ett av FNs globala miljömål som handlar om att bevara ekosystem och biologisk mångfald för en hållbar utveckling. Biotopia kommer även att bjuda in skolan så att elever får arbeta med utställningen tillsammans med sin skolklass.

Med projektet Vinnare och förlorare i svensk natur vill Föreningen Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur.

Infofolder Vinnare och förlorare2021

https://www.naturfotograferna.se/

Foton:

Stare, Thomas Jågas/N

Brushane, Brutus Östling/N

Åkerhumla, Anders Henriksson/N

Kronhjort, Jarl von Scheele/N

Järv, Tomas Lundquist/N

Info angående Covid-19

Utställningen visas utomhus där risken för smittspridnng är lägre. Håll avstånd till övriga besökare och följ rådande rekommendationer.

Sök aktivitet