Filmvisning – Utter

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 26 september 2021
Ekonomikum

Naturfilmaren Håkan Qvarnström visar sin nya film om uttern

Numera kan man se utter i Fyrisån mitt i stan, men det har inte alltid varit så. I början på 1980-talet var uttern nästan utrotad, men efter att man förbjudit vissa miljögifter har uttern gjort en strålade återhämtning.

Filmen är inte barnvänlig!

Håkan Qvarnström är en Uppsalabaserad naturfilmare och landskapsarkitekt vars filmer har visats frekvent på SVT.

Filmen visas i samband med att Biotopia är värd till den turnerande fotoutställningen “vinnare och förlorare i svensk natur”.

Anmäl dig till biotopia@uppsala.se

Info angående Covid-19

Vi begränsar antalet platser och kräver föranmälan för att undvika trängsel.

Sök aktivitet