De uppländska vargarnas historia

Sebastian Olofsson från Länsstyrelsen i Uppsala län berättar om de uppländska vargarnas historia. Sebastian jobbar bland annat med inventeringarna av stora rovdjur i länet. I detta inspelade lunchföredrag får du höra vargens historia i Uppland från istidens slut till skyddsjakt och inventering hösten 2017. Sebastian tar upp den halvtama Gysinevargen som dödade människor 1821 och pratar om hur det går för Upplands enda vargflock som kallas Glamsen och som finns mellan Älvkarleby och Gävle. Inspelat på Biotopia 2017-12-12. Produktion: Biotopia (Klipp, ljud och film Daniel Schrire, planering och upplägg Beatrice Lindgren & Emil V. Nilsson).