Janne, korna och kalkbarrskogen

Följ med ut till Roslagen och se hur markägaren Jan-Olov Björklund restaurerar ett skogsbete i kalkbarrskog. Det är en miljöåtgärd som, vilket filmen visar, gynnar den biologiska mångfalden och skapar en halvöppen, lättgången skog. Både markägare och djurägare kan få ersättning från Jordbruksverket och Skogsstyrelsen för den här typen av miljöåtgärder. Filmen är framtagen för Enheten för Landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen i Uppsala län och är producerad av oss på Biotopia, Uppsala kommun.

https://youtu.be/VQzet9RVNvc