#66 Bonden i Håga

Visst är det vackra marker vid Håga Gård och vid Kung Björns Hög i Uppsala? Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. En betad hage kan innehålla så mycket som 40 olika arter per kvadratmeter, men det blir inte så av sig självt. Det måste finnas en eller flera personer bakom som tar hand om djuren, ibland måste man släppa på de betade djuren först efter att sällsynta växter blommat och satt frö, och på vintern ska djuren utfodras. Varje dag måste någon se till djuren och se efter så att alla mår bra. I Håga är det Vilhelm Nilsson som gör det och vi fick följa med den 19 oktober när han skulle ta in fåren som betat vid Kung Björns Hög in till logen för vintern.