#65 Ulf, rödlistan & mångfalden

Ulf Gärdenfors har arbetat med rödlistan både internationellt och nationellt under lång tid. Han är nu nybliven pensionär och Emil åkte ut till Fiby urskog tillsammans med honom innan flyttlasset gick tillbaka till Skåne där han är uppväxt. Under promenaden fick Ulf möjlighet att förklara hur rödlistan fungerar, om de olika kriterier som kan leda till att en art hamnar på rödlistan och dess olika kategorier. Han berättade också hur han ser på biologisk mångfald och hur det lite vagare begreppet kan kopplas till rödlistan.

Det här är ett ganska långt och lite teoretiskt avsnitt, men vi hoppas ändå på att ni lyssnare tycker det är värt att kunna få en här informationen presenterad i poddformat. Bilderna visar Ulf Gärdenfors, cinnoberbagge och tretåig hackspett.