#50 Janne, korna & kalkbarrskogen

Ideellt engagerade människor har alltid varit väldigt viktigt för att föra naturvården framåt i Sverige. Jan-Olov Björklund har börjat öppna upp skogen på hans mark utanför Herräng nära Väddö i östra Uppland. Under sommaren går hans fjällnära boskap på skogen och betar. Tillsammans med kalken i marken har detta visat sig vara en spännande kombination av störning i form av bete och röjning i kombination med de ovanliga arter av växter och svampar som gynnas av kalken. Vi tog en promenad med Janne i hans mark och lät honom berätta markens historia samtidigt som han visade oss flera riktigt ovanliga arter. Janne har nämligen jobbat som naturvårdskonsult och inventerat natur åt bland andra Upplandsstiftelsen, vilket också gett honom kompisar som är väldigt duktiga på olika organismgrupper. Tillsammans med sina kompisar har Janne hittat en mängd ovanliga arter i den nu betade kalkbarrskogen på hans mark.

Vi pratade också med Maria Forslund på Länsstyrelsen i Uppsala län om kalkbarrskogen och med Tommy Lennartsson på Centrum för biologisk mångfald, SLU och Upplandsstiftelsen om hur man kan hitta spår efter skogsbete i dagens skogar.

Läs mer om kalkbarrskogen i en text från länsstyrelserna här.

I avsnittet hör du också låten “Earth provides enough to satisfy every mans need” av Stealing Orchestra (CC BY 3.0) nedladdad från freemusicarchive.org. Ljudeffekterna “hans bells b single” av Inspectorj (CC BY) och “elementary wave” av Erokia (CC BY) är hämtade från freesound.org.

Se filmen som vi spelade in samtidigt som vi gjorde poddreportaget: