#47 Tjädern och skogsbruket

Den 12 september åkte Daniel och Emil från Naturpodden ner till Lerum för att delta i Skogssällskapets tjäderexkursion. På Skogssällskapets mark har tre olika intressenter fått bedriva skogsbruk på ett sätt som ska ta hänsyn till tjädern generellt, och mer specifikt det tjäderspel vars spelcentrum ligger bara drygt 500 meter från platserna där avverkning skett. I avsnittet får vi höra Hasse Österman från Naturskyddsföreningen i Lerum berätta om de sexton år han varit på tjäderspelet, vi hör när Danny och Emil försöker bekanta sig med omgivningarna och vi får höra de tre olika intressenterna; naturvårdsorganisationer, Skogsstyrelsen och Skogssällskapet, berätta om sina respektive avverkningsytor. Naturpodden blev inbjuden att delta av BirdLife Sverige som engagerat sig i artskydd och skogsfrågor när det gäller bland annat tjäder.

I avsnittet hörs låten “Thinking of you” av artisten Gillicuddy. Den är nedladdad från freemusicarchive.org.

Vi har tidigare spelat in avsnitt om tjäder, då med fokus på ett specifikt tjäderspel utanför Uppsala. Du kan lyssna på #39 Danny och tjädrarna eller vårt mest lyssnade avsnitt än så länge, #16 Tjäderspel i Vänge-Östfora.