#29 Mötesplats skyddad natur

Vad är det regeringen gjort som media inte berättat om? Hur se de som jobbar på Naturvårdsverket och länsstyrelser på sitt uppdrag att skydda natur? Den 28-29 november arrangerade Naturvårdsverket konferensen Mötesplats skyddad natur 2016 på Münchenbryggeriet i Stockholm och Naturpodden var på plats. Med utgångspunkt från den studio som vi riggat i ett gömsle intervjuade vi olika deltagare på konferensen. Du hör Anna Karlsson, Hav- och Vattenmyndigheten, Claes Svedlindh, chef naturavdelningen på Naturvårdsverket, Erik Hansson från Natursidan, Maria Tiricke, Chef sektionen för skydd och förvaltning av värdefull natur, Marcus Eldh från naturturismföretaget Wild Sweden, Sara Overud Wissman och Nic Kruys från Länsstyrelsen i Uppsala län som jobbar med skogsbete och kalkbarrskogar, Erik Sjödin som jobbar med grön infrastruktur på Naturvårdsverket, samt Henrik Waldenström på WWF. Naturpodden vill skicka ett varmt tack till er! Vi vill också tacka ni som inte kom med i podden (vi har mer på band!) samt de duktiga projektledare som höll ihop konferensen så bra; Linda Norrman och Lina Cederlöf på Naturvårdsverket! Ett stort tack till er och för att vi fick komma. Vi önskar er lycka till med framtida projekt. Vi hade det fint i vårt gömsle.

Naturpodden produceras av Biotopia (Uppsala kommun). Prenumerera på oss via iTunes, Acast eller annan poddtjänst. Följ oss på Twitter, Instagram och Facebook. Kontakta gärna oss med förslag på naturpodden(at)gmail.com.