#13 Rewilding Uppland

Följ med ut till några mycket speciella hästhagar utanför Krusenberg strax söder om Uppsala. Här betar gotlandsruss helt utan att stödutfodras (om de inte magrar av för mycket). Det är Carl-Gustaf Thulin och hans kollegor som testar hur bra hästarna är på att hitta mat själva och hur deras betande påverkar flora och fauna. En av tankarna bakom experimentet är att med tiden kunna släppa hästar fria i Sverige, låta dem få leva som vilda djur och på så sätt återta den ekologiska nisch som vildhästen en gång hade. Tankarna är en del av konceptet rewilding, att släppa ut stora växtätare för att återskapa ett landskap som fanns innan människan. Idag är turism en stor drivkraft bakom den här typen av projekt, men också naturvårds- och jaktintresserade har varit nyfikna på konceptet. Så vad säger ni, ska vi släppa hästarna fria? I så fall kan ni hjälpa Calles projekt, läs mer här för att få mer information. I slutet av reportaget hör vi också en kort intervju med naturvårdaren Pär Eriksson  från Upplandsstiftelsen som pratar lite med Emil om att släppa ut visenter i den  uppländska naturen.